Een echte lekenpreek bevat geen theologenjargon

In Rotterdam wordt morgen voor de derde maal de Nationale Lekenprekendag gehouden. Drie deelnemers vertellen waarom ze meedoen.

De preek neemt een centrale plaats in in protestantse kerkdiensten. Als regel wordt de zondagse preek gehouden door iemand die kerkelijk bevoegd is verklaard om uitleg te geven over een gedeelte uit de bijbel en die kan toelichten wat dat gedeelte de toehoorders te zeggen heeft. De meeste predikanten zijn daartoe uitgebreid theologisch geschoold, veelal aan een universiteit.

In de Rotterdamse Bergsingelkerk een sfeervolle Doleantie-kerk uit 1913, gebouwd door de architect Tjeerd Kuipers in de rationalistische traditie van H.P. Berlage wordt morgen voor de derde keer de Nationale Lekenprekendag gehouden. Een twintigtal leken uit alle kerkelijke gezindten heeft de afgelopen tijd een geschreven preek ingestuurd over Mattheüs 14: 23-33, die in de uitgesproken vorm maximaal acht minuten mag duren. In het opgegeven gedeelte uit het evangelie volgens Mattheüs wordt verhaald hoe Jezus in Galilea een berg opgaat om er in de eenzaamheid te bidden. Intussen raken zijn leerlingen met hun schip verzeild in een zware storm op het meer van Genesareth. Jezus loopt over het water naar hen toe en de leerlingen denken een spookverschijning te zien. Als de leerling Petrus ontdekt dat het Jezus is, loopt hij over het water naar hem toe. Halverwege wordt hij bang en dreigt te verdrinken. Jezus redt hem en verwijt de leerlingen dat ze weinig geloof hebben. Het stuk eindigt met hun collectieve belijdenis: ,,Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon.''

Zes van de twintig deelnemers zijn geselecteerd om hun preek te houden, die zal worden beoordeeld door een jury. Deze bestaat uit Elbert Grosheide, predikant van de Bergsingelkerk, Jaap Zijlstra, gereformeerd predikant en dichter, regisseur Rob de Vries en Marjo den Bakker, diaconaal predikant in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Juryvoorzitter Grosheide: ,,We beoordelen de preek naar opbouw, naar voordracht en of het een helder verhaal is. Maar we kijken vooral ook of merkbaar is dat het een echte lekenpreek is, dat wil zeggen zonder het jargon waarin theologen nogal eens vervallen.'' Behalve de prijs van de jury zal er voor de eerste keer ook een publieksprijs worden toegekend.

Lekenprekendag Bergsingelkerk, Bergsingel 152, Rotterdam, aanvang 11.00 uur, toegang vrij.

    • Herman Amelink