De Geus: soepelere regels betaling

Minister De Geus van Sociale Zaken wil de overlevingskansen van bedrijven met betalingsproblemen vergroten. Zo moeten geldschieters gewezen worden op de waarde van het personeel. Bovendien zou de overheid tijdelijk een deel van de personeelskosten op zich kunnen nemen. Het overgrote merendeel van de bedrijven dat bij de rechter uitstel van betaling aanvraagt, gaat uiteindelijk failliet. De Geus stelt voor dat de overheid tijdens die tussenliggende periode van surséance ,,het boventallige personeel doorbetaalt.''