`Consumenten stappen niet over'

De kosten en de papieren rompslomp die erbij komt kijken, weerhouden consumenten vaak om over te stappen naar een andere aanbieder. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) van de energie- en de ziekenfondsmarkt.

Zo stapt bij een besparing van 75 euro slechts 30 procent van de consumenten over naar een andere energieleverancier. De rest ervaart de overstapkosten (inclusief het gedoe dat dat meebrengt) kennelijk als te hoog.

Ook in de ziekenfondsmarkt is de drempel om zijn heil elders te zoeken hoog. Een 10 procent hogere premie dan de concurrentie (dat komt neer op 40 euro per jaar voor een volwassene) leidde in de periode 1992 tot 2002 tot maximaal 5 procent klantverlies. Mogelijk is dat omdat de kwaliteit van verschillende aanvullende polissen niet goed te vergelijken is.

Volgens het CPB belemmert de lage bereidheid om over te stappen de werking van de markt. Bedrijven worden niet gedwongen tot een scherpe prijsconcurrentie. Voor het slagen van operaties als de liberalisering van de energiemarkt en de invoering van het nieuwe zorgstelsel is het noodzakelijk dat de overstapkosten laag zijn en de overstapbereidheid toeneemt.

De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen ook het belang van goede en makkelijk te begrijpen consumenteninformatie, aldus het planbureau. Die moet niet alleen gaan over de prijs, maar ook over de kwaliteit.

Volgens het CPB is in de kleinverbruikersmarkt voor energie inmiddels ruim 8 procent van de consumenten overgestapt naar een andere elektriciteitsleverancier en ruim 4 procent naar een andere gasleverancier. Overstappen van de duurste naar de goedkoopste energieleverancier levert voor een gemiddeld gezin een besparing op van ruim 150 euro op de jaarlijkse energierekening.