Banenverlies is tot stilstand gekomen

Het verlies van banen in Nederland is na twee jaar tot stilstand gekomen. In het tweede kwartaal van 2005 waren er vrijwel evenveel banen als in het eerste kwartaal. Als voor seizoenseffecten wordt gecorrigeerd steeg het aantal banen zelfs met vierduizend. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde.

In 2003 verdwenen er per kwartaal nog ongeveer veertigduizend werkplaatsen. Die daling vlakte langzaam af tot een verlies van vijftienduizend in de eerste drie maanden van 2005, en een stilstand in het kwartaal daarna.

Er is wel een groot verschil tussen de ontwikkeling in het bedrijfsleven en de collectieve sector. In het bedrijfsleven liep het aantal banen in 2002 al terug, maar daar stond een sterkte stijging in de collectieve sector tegenover (overheid, onderwijs en vooral zorg). In 2003 is de daling zo sterk dat dit niet meer wordt gecompenseerd door de collectieve sector. Vanaf begin 2004 neemt het banenverlies in het bedrijfsleven af, maar ook de groei in de collectieve sector vlakt af. De groei in het tweede kwartaal van 2005 is vooral te danken aan een toename in de zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Vooral het uitzendwerk neemt toe, maar ook de IT-dienstverlening.