Agent na ontslag niet weer in dienst (gerectificeerd)

Een politiekorps moet geen personeel in dienst nemen dat in een andere regio om integriteitsredenen is ontslagen. Dat zegt minister Remkes (CDA, Binnenlandse Zaken) in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van twee agenten van het korps Zuid-Holland Zuid die in april werden ontslagen.

De ontslagen brigadiers hadden hun mond gehouden over privé-uitstapjes van agenten binnen diensttijd. Het korps Haaglanden nam de twee enkele maanden later in dienst.

Voor het aannemen van oneervol ontslagen agenten bestaat geen richtlijn, maar minister Remkes vindt dat een agent ,,100 procent integer'' moet zijn. Hij zal de gang van zaken bespreken met de Raad van Hoofdcommissarissen, zo zegt hij in de schriftelijke beantwoording van vragen van Kamerlid Algra (CDA).

Agenten van de politie Zuid-Holland-Zuid maakten in december en januari met dienstauto's drie uitstapjes naar toeristische trekpleisters in Amsterdam en een politiestudentenfeest in Rotterdam. De misstap werd ontdekt omdat ze op een van hun tripjes op weg naar Amsterdam twee keer werden geflitst.

De twee brigadiers waren op de hoogte van de ritjes, maar grepen niet in. De brigadiers en een agent werden ontslagen, nog eens vier politiemedewerkers kregen voorwaardelijk ontslag en vijf anderen zijn berispt.

Voor het aanstellen van politieagenten is er een Modelprotocol Antecedentenonderzoek Politie. Uit de antwoorden van Remkes blijkt dat het korps Haaglanden wel volgens dit protocol gehandeld heeft en navraag heeft gedaan bij het korps Zuid-Holland Zuid over het tweetal. De twee betrokken brigadiers hadden zich niet zélf schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, maar hadden nagelaten om superieuren erover in te lichten.

Volgens De Raad van Hoofdcommissarissen is geen strafbaar feit gepleegd, ,,kennelijk zag de korpschef voldoende reden om ze nog een kans te geven,'' aldus een woordvoerder.

De minister stelt dat vooral het integere aanzien van de politie in het geding is. ,,De politieambtenaar moet voor de volle 100 procent integer zijn. De burger moet daarvan op aan kunnen'', stelt Remkes.

Rectificatie

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken wordt in het artikel Agent na ontslag niet weer in dienst (30 september, pagina 6) lid van het CDA genoemd. De minister zit namens de VVD in het kabinet.