Zoekmachine kan beeld vergelijken

De informaticus Egon van den Broek, nu verbonden aan de Vrije Universiteit, heeft een methode ontwikkeld waarmee een computer beelden kan vinden die lijken op een opgegeven plaatje. De huidige commerciële zoekmachines zoals Google zoeken naar afbeeldingen op grond van tekst die websites zelf daaraan koppelen. Van den Broek promoveerde hierop vorige week aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Van den Broeks programma analyseert daarvoor eerst de kleur van een afbeelding. Er worden 11 kleuren onderscheiden. De grenzen daarvan in het kleurenspectrum zijn bepaald na onderzoek onder enkele honderden proefpersonen. Daarna is de `textuur' aan de beurt, een maat voor de structuur. De computer bepaalt hoe vaak beeldpuntjes van een bepaalde kleur grenzen aan puntjes van een andere kleur, en in welke richting. Hiermee kunnen arceringen worden herkend en soms de `hand' van een bepaalde schilder. Tenslotte zoekt Van den Broeks systeem naar geometrische vormen. Van den Broek heeft zijn methode ontwikkeld in nauw overleg met de kunstwereld. Een zoekmachine volgens zijn bevindingen staat op http://eidetic.ai.ru.nl/M4ART/ en zoekt in een collectie van enkele duizenden afbeeldingen van het Rijksmuseum. Bezoekers kunnen een afbeelding aanwijzen op internet of zelf naar de zoekmachine sturen en vervolgens vragen om overeenkomstige plaatjes. Wie een zelfportret van Van Gogh aanwijst krijgt bij de eerste vijf resultaten drie portretten, waaronder nóg een zelfportret van Van Gogh. Ook landschappen worden er makkelijk uitgevist. De zoekmachine is niet altijd even trefzeker maar Van den Broek wijt dat aan het geringe aantal plaatjes in de catalogus. Of Van den Broeks aanpak altijd de handigste is, staat niet vast. Wie bepaalde foto's van minister Hoogervorst zoekt, kan vooralsnog beter zijn naam gebruiken.

    • Herbert Blankesteijn