Vernieuwd VN terug naar langere verhalen

Het weekblad Vrij Nederland verschijnt deze week voor het eerst in magazine-formaat. De vormgeving van het opinieblad is vernieuwd en er is een aantal nieuwe columnisten aangetrokken: economie-medewerker van de Volkskrant Frank Kalshoven, reclameman Roland van der Vorst en defensiespecialist Ko Colijn. De rubriek `Geknipt voor U', sinds 1959 samengesteld door oud-VN-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse, verdwijnt.

Volgens de nieuwe VN-hoofdredacteur Emile Fallaux is deze gedaanteverwisseling van het blad vergelijkbaar met die van 1990, toen Vrij Nederland van krantenformaat overging naar een groot formaat tijdschrift. Maar de verandering is ook inhoudelijk. Vrij Nederland wil ,,een baken zijn in de chaos van informatie en amusement'', aldus de hoofdredacteur in zijn redactioneel. Het blad legt zich toe op ,,gedegen onderzoek en diepgravende artikelen''.

Met deze veranderingen is het nog niet gedaan met de koerswijziging van het opinieweekblad, belooft de VN-hoofdredacteur. ,,Wij willen een blad maken dat ingaat tegen de huidige informatiechaos'', licht Fallaux de koerswijziging telefonisch toe. Hij merkt dat ook onder jongeren wel degelijk belangstelling is voor het langere verhaal. Dat vergt ook op zijn redactie een cultuuromslag.

Fallaux erkent dat hij hiermee ingaat tegen de heersende opvatting dat de lezer vandaag slechts direct en kort geïnformeerd wil worden: ,,Dat korte hap-snap-verhaal pik je inmiddels overal wel op: in kranten, op tv en op internet. Daarnaast moet een gedegen aanbod bestaan van verhalen met een langere adem. Grote profielen bijvoorbeeld, waarin de geschiedenis en het gedachtengoed van iemand wordt gepaard aan human interest – dus samengesteld uit meer dan de knipselmap en vier telefoontjes.''

Een ander element dat Fallaux met enthousiasme herintroduceert is het grote sociologische verhaal, waarmee de kleurenbijlage van het oude Vrij Nederland op krantenformaat zich onderscheidde. In het jongste nummer blijkt dat uit een lang verhaal over `Snelwegbiotoop Den Ruygen Hoek'. Vrij Nederland heeft een oplage van 48.000 à 50.000, waarvan 38.500 abonnees. De losse verkoop liep het afgelopen jaar terug met 15 procent, wat, aldus Fallaux, geldt voor alle opiniebladen.

    • Tom Rooduijn