`Verleng leerplicht voor werklozen tot 23 jaar'

Er moet een leerplicht komen voor jongeren onder de 23 jaar die geen werk hebben, en een te laag opleidingsniveau. De gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor registratie van jongeren die onder deze zogenoemde partiële leerplicht vallen.

Dat adviseren de Onderwijsraad en de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vandaag aan Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA).

Van der Hoeven heeft de Onderwijsraad en de RWI advies gevraagd over de aanpak van de hoge jeugdwerkloosheid en de schooluitval onder jongeren. Op dit moment zijn ongeveer 40.000 jongeren door gebrek aan opleiding ,,problematisch werkloos''. De werkloosheid onder alle jongeren is bijna 14 procent: 115.000 van de 15- tot 24-jarigen heeft geen werk. Aanleiding voor het onderzoek is de motie waarin CDA-fractieleider Verhagen de regering vroeg een `leerwerkplicht' voor jongeren mogelijk te maken.

Nu eindigt de algemene leerplicht met zestien jaar. Jongeren die dan nog geen opleiding op het niveau van voortgezet onderwijs (VMBO) hebben afgerond, zijn nog tot hun 18e leerplichtig; de zogenoemde partiële leerplicht. Van der Hoeven had al laten weten de algemene leerplicht tot achttien jaar te willen verhogen.

,,Uitgangspunt'', schrijft de RWI ,,is dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen diploma van het voortgezet onderwijs hebben, óf op school zitten óf aan het werk zijn.''

Om dat te bewerkstelligen, moeten er meer plekken komen waar leren en werken kunnen worden gecombineerd. Dat moet niet worden overgelaten aan werkgevers, aldus de RWI.

De overheid moet onderwijsinstellingen in staat stellen die plekken te creëren, de gemeenten moeten zorgen dat er voldoende aanbod is. Jongeren moeten ook worden verplicht het onderwijs te volgen. ,,Weigering van het aanbod kan consequenties hebben voor een eventuele toekomstige uitkeringsaanvraag'' adviseert de RWI.

Minister Van der Hoeven laat in een reactie weten het ,,op hoofdlijnen'' eens te zijn met het advies, ook met sancties op het niet volgen van onderwijs. ,,Dat raakt aan de eigen verantwoordelijkheid.'' De minister zal in advies aan de Kamer ingaan op de vraag of de leerplicht moet worden uitgebreid naar 23 jaar.