Van Grunsven wint weer voor rechter

Anky van Grunsven is in haar strijd tegen een Duits paardensportblad ook in tweede instantie door de Duitse rechter in het gelijk gesteld. Op verzoek van de uitgever van het blad vond deze week in Hamburg een hoorzitting over de zaak plaats. Daarin onderschreef de rechter de eerdere uitspraak. Die was ook in het voordeel van de olympisch kampioene. Tijdens het door haar in juli gewonnen EK spande ze tegen het blad een kort geding aan. Ze dwong er een publicatieverbod mee af. Het magazine had Van Grunsven beschuldigd van ontoelaatbare trainingsmethodes. Volgens Van Grunsven is door deze uitspraak het smadelijke karakter van de valse aantijgingen opnieuw onderschreven. Ze overweegt verdere juridische stappen.