Rechter tikt AFM weer op de vingers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank hebben onjuist gehandeld door twee bankiers van de Goudse vermogensbeheerder Veer Palthe Voûte uit hun functie te zetten.

Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, in dergelijke gevallen de hoogste rechter, eerder deze week bepaald.

De toezichthouders schorsten in 2003 de bankiers omdat zij door justitie verdacht werden van handel met voorkennis. Volgens het College hebben de toezichthouders bij hun beslissing in 2003 te veel geleund op verdenkingen van justitie en te weinig zelfstandig een oordeel gevormd over de betrouwbaarheid van de bankiers. De besluiten van de toezichthouders missen ,,een deugdelijke motivering''. Het College heeft de besluiten van de toezichthouders en de uitspraak in hoger beroep van de bestuursrechter van Rotterdam daarom vernietigd.

Voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het de tweede keer deze maand dat zij door een rechter op de vingers wordt getikt. De rechtbank van Amsterdam oordeelde twee weken geleden dat de toezichthouder onrechtmatig handelde in het schandaal rond beleggingsfonds Befra. De AFM had volgens de rechter beleggers eerder moeten waarschuwen voor misstanden bij Befra en veroordeelde de AFM voor het eerst in haar bestaan tot het betalen van een schadevergoeding.

Het beroepscollege erkent dat toezichthouders niet het oordeel van een strafrechter hoeven af te wachten en dat zij de betrouwbaarheid van een bestuurder in twijfel mogen trekken op basis van verdenkingen. Maar dat betekent volgens de rechter niet dat de toezichthouders zelfstandig onderzoek achterwege kunnen laten.

In de voorkenniszaak rond Veer Palthe Voûte bestaan meningsverschillen tussen het openbaar ministerie (OM) en AFM die volgens het College relevant zijn. In de voorkenniszaak rond Veer Palthe Voûte is het OM van mening dat er voorwetenschap bij bankiers ontstond vanaf 9 september 1999. De AFM gaat uit van 15 november 1999. Omdat een van de bankiers slechts één omstreden effectentransactie deed, op 22 september, zou de verdenking van OM niet hebben mogen meewegen bij het oordeel over de betrouwbaarheid van de bankier, stelt het College.

De uitspraken van het College staan los van de strafzaken rond Veer Palthe Voûte. In februari van dit jaar werden twee bankiers schuldig bevonden aan handel met voorkennis. Tegen de uitspraak is beroep ingesteld. Justitie trof onlangs met verschillende andere verdachten een schikking.