Rechter staat ophokplicht pluimvee toe

Minister Veerman (LNV, CDA) heeft niet ,,onmiskenbaar onrechtmatig'' gehandeld door het instellen van een ophokplicht voor alle commercieel gehouden pluimvee. Hij hoeft de maatregel niet in te trekken.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen bepaald.

Wakker Dier, Dierenbescherming, Stichting Biologica en een aantal biologische pluimveehouders hadden het verbod op de maatregel in kort geding geëist. Zij vinden dat de ophokplicht onnodig, voorbarig en overhaast is ingesteld. Het ophokken van buiten gehouden kippen schaadt het welzijn van de dieren, onder meer doordat de kippen elkaar in de stallen gaan pikken.

Volgens de rechter kan het besluit van Veerman niet onredelijk worden genoemd. De minister heeft tot het binnenhouden van kippen besloten op advies van een aantal deskundigen, aldus de uitspraak. Met de maatregel wil Veerman voorkomen dat pluimvee in contact komt met trekvogels, die mogelijk besmet zijn met vogelgriep. De Tweede Kamer heeft de ophokplicht gesteund als maatregel om de kans op een besmetting met vogelgriep zo klein mogelijk te houden. Dat de Europese Commissie de maatregel voor geheel Europa ,,disproportioneel'' heeft genoemd, betekent volgens de rechter niet dat deze maatregel voor Nederland onredelijk is.

Minister Veerman heeft de ophokplicht vandaag versoepeld. Bedrijven met pluimvee die niet in de buurt van vogeltrekroutes liggen, mogen hun kippen buiten laten lopen als zij worden afgeschermd met netten. Bedrijven die meer risico lopen op contact met trekvogels, moeten deze netten afdichten om contact met uitwerpselen van trekvogels te voorkomen. Veerman wil de ophokplicht vanaf december, als de grote vogeltrek voorbij is, intrekken.

De versoepeling betekent niet dat pluimveehouders daadwerkelijk ertoe overgaan om de luiken weer open te zetten. Voorzitter Chris Borren van de Biologische Pluimveehouders Vereniging: ,,De regels zijn onduidelijk. Wij weten niet welke bedrijven wel en niet een overkapping moeten hebben, en wat voor netten er gebruikt kunnen worden.'' De ophokplicht werd half augustus ingesteld.

OPINIE : pagina 9