`Onderzoek steun clubs'

VVD-europarlementariër Toine Manders wil dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, een onderzoek gaat doen naar staatssteun aan sportclubs in de landen van de Unie. Volgens Manders is er sprake van grote verschillen. ,,In het ene land kan een club honderden miljoenen euro's krijgen en in het andere land bijna niets. Dat kan niet'', zei Manders gisteren in Straatsburg.

De subsidiestromen verlopen op diverse manieren. Veelal gaat het om gemeentelijke subsidies voor professionele voetbalverenigingen, die vele constructies kennen. Daardoor wordt de subsidieverlening ook moeilijk vergelijkbaar. Manders wil onder meer weten of de subsidiesystemen in de verschillende EU-landen zich verhouden met het interne marktprincipe in de Unie dat gelijke regels voor iedereen voorschrijft.

De Ierse eurocommissaris Charlie McGreevy die belast is met het bewaken van de vrije markt in Europa vindt dat sportclubs onder de regels van de vrije markt horen te vallen, heeft hij Manders gisteren laten weten in een schriftelijk antwoord op vragen van hem.