Nee, die namen heeft u niet van ons

Da's nou jammer. Vanmiddag praat de Tweede Kamer met een zware kabinetsdelegatie (G. Zalm van Financiën, A.J. de Geus van Sociale Zaken) over topinkomens, maar helaas: de blikvanger ontbreekt.

De commissie die dit jaar voor het eerst een oordeel velt over de nakoming van de gedragscode voor deugdelijk ondernemingsbestuur bij beursgenoteerde ondernemingen (corporate governance) heeft de eerder gevraagde tussenrapportage over topinkomens van bestuurders en commissarissen niet af. De commissie, onder leiding van ex-topbelegger J. Frijns van pensioengigant ABP, heeft nog geen goed beeld van de manier waarop beleggers zich dit jaar op de aandeelhoudersvergaderingen hebben geweerd en wacht op ,,nog niet afgerond relevant onderzoek''.

Het overleg van vanmiddag borduurt voort op een brief van 29 april van minister De Geus aan het parlement. En zijn brief borduurde weer voort op de jaarlijkse opwinding bij de (steeds vroegere) publicatie van jaarverslagen. Daarin staan tegenwoordig alle details over de beloning van topmanagers.

Naarmate steeds meer bedrijven met overheidsaandeelhouders (zoals nutsbedrijven) en (semi-)publieke organisaties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, ook openheid geven, verschuift de discussie van exhibitionistische zelfverrijking met aandelenopties naar de bonussen van de top van Nuon en Essent.

Het beloningsbeeld bij beursfondsen is wel helder. Ook de top matigt de vaste salarissen, maar de bonussen vlogen in 2004 omhoog. Politici kunnen hun borst natmaken. Het gaat goed met het bedrijfsleven. In de verslagen over 2005, die vanaf eind januari 2006 op internet staan, zullen de bonussen verder stijgen.

Wat te doen? In zijn brief in april belooft De Geus dat de overheid andere beleggers (de staat zelf zit in KPN en TNT), zoals pensioenfondsen, gemeenten en provincies, vóór de aandeelhoudersvergaderingen zal uitnodigen voor overleg over het beloningsbeleid. En dan kunnen zij ook ,,proactief'' informatie uitwisselen ,,over voor de aandeelhouder relevante zaken''.

En de overheid zelf? Uit de Trendnota arbeidszaken van minister Remkes (Binnenlands Zaken) bleek drie weken geleden dat de 261 topmanagers in de (semi-)publieke dienst die meer verdienen dan een minister (130.000 euro) in 2004 gemiddeld 3,1 procent extra kregen.

Ook de overheid streeft naar openheid, maar net een tikje anders. Ondernemingen noemen namen en bedragen van topmanagers, het kabinet kiest bij publieke topverdieners voor functies en bedragen.

    • Menno Tamminga