Meer inspraak voor verpleegden

Bewoners van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten en psychiatrische patiënten krijgen meer inspraak. Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) heeft bekend gemaakt dat elke instelling in 2007 verplicht een zorgplan moet opstellen met de bewoners. Als de instelling de afspraken in het plan niet nakomt, kunnen bewoners of familieleden verhaal halen.