Lezersvraag

Europa wil het gebruik van de zogenoemde verdrinkingsval bij de bestrijding van muskusratten verbieden. De methode zou te wreed zijn. Muskusratten kunnen dijken bedreigen. Is hier voor Nederland geen ,,essentieel nationaal belang'' in het geding, op grond waarvan Nederland zo'n verbod zou kunnen negeren? (Rob Feddema, Delft)

Wellicht. Het gebruik van verdrinkingsvallen is in de Europese Unie sinds 1995 verboden. Voor muskusratten is toen een uitzondering gemaakt. In behandeling is nu een voorstel om deze uitzondering ongedaan te maken.

Als de Europese Commissie, de EU-regeringen en het Europees Parlement het eens worden over dit voorstel dan moeten lidstaten zich daar in beginsel aan houden, tenzij zij een voorbehoud hebben gemaakt, bijvoorbeeld met een beroep op een `essentieel nationaal belang'. Het is dan aan de Nederlandse regering om dit uit te onderhandelen.

Op dit moment verkeren de besprekingen nog in een pril stadium. Nederland probeert daarin te bereiken, dat het gebruik van de verdrinkingsval mogelijk blijft. Het is nog te vroeg om vast te stellen of dit zal lukken. Derhalve is het ook nog te vroeg om te zeggen of Nederland een voorbehoud zal maken. Theoretisch is dat mogelijk, maar het zal dus afhangen van het verloop van de onderhandelingen. (Europaredactie)