Kamer beperkt flitsscheiding

Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil af van de `flitsscheiding' voor echtparen met kinderen. Kinderloze stellen mogen van de PvdA nog wel zonder tussenkomst van de rechter uit elkaar gaan.

De flitsscheiding, een snelle procedure om een huwelijk te ontbinden, bestaat sinds 2001. Het huwelijk wordt dan eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap. De Kamer wil de regels ervoor nu aanpassen omdat te vaak geen adequate regeling is getroffen voor de kinderen na zo'n scheiding.

Het Kamerlid Luchtenveld (VVD) diende in mei een initiatiefwetsvoorstel in om dat probleem te ondervangen. Hij bepleit invoering van een verplicht ouderschapsplan bij flitsscheidingen met kinderen. Daarbij zou de overbelaste rechter buiten de procedure kunnen blijven. In het plan van de VVD'er blijven scheidende ouders onderling alles regelen en bekrachtigt een ambtenaar de scheiding. In het ouderschapsplan worden afspraken over de kinderen vastgelegd.

De PvdA is in principe voorstander van de mogelijkheid te scheiden zonder rechter, maar niet als het gaat om stellen met kinderen. Volgens Kamerlid Kalsbeek kan alleen de rechter de rechten van hkinderen waarborgen. Het CDA is eigenlijk tegen de zogenoemde administratieve scheiding, maar gaat akkoord als het voorstel van Luchtenveld conform het amendement wordt aangepast.

Luchtenveld houdt vast aan zijn voorstel. ,,De rechter biedt wat mij betreft weinig meerwaarde, een ouderschapsplan biedt ook garanties''. Bovendien moeten afspraken rond omgangsregelingen gewijzigd kunnen worden als de ,,dynamiek van het leven'' daarom vraagt, zegt Luchtenveld.