`Gegevens internet niet lang bewaren'

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken tegen het voorstel van EU-voorzitter Groot-Brittannië aan de 25 lidstaten om alle Europese internet- en belgegevens jarenlang te bewaren. Een meerderheid van het parlement vindt het Britse plan buitenproportioneel. Te veel gegevens zouden te lang bewaard blijven. Bezwaar is bovendien dat het Europees Parlement geen inspraak heeft bij het Britse voorstel. Het geeft de voorkeur aan het voorstel van de Europese Commissie. Zij wil dat een kleiner aantal bel-, e-mail- en surfgegevens veel korter bewaard blijven. Het europarlement mag dan bovendien wel meebeslissen. De zogeheten data-opslag is een nieuw wapen voor politie en inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme.