Er mag vandaag geen kip naar buiten

Vanaf vandaag mogen de biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten, meldde het ministerie van Landbouw maandag in een persbericht, één dag voordat het Europees Parlement vergaderde over de ophokplicht die alleen in Nederland gold en door vele andere landen is afgeserveerd als solistisch en buitenproportioneel.

Een boerenslimmigheidje van minister Veerman om de gemoederen in Brussel wat te sussen, omdat parlementariërs en deskundigen daar harde woorden hadden gesproken over het ophokbesluit van het Nederlandse kabinet.

Het lukte minister Veerman de Brusselse gemoederen te bedaren met deze correctie van het ophokbesluit, maar het wrange is dat er geen kip mee geholpen is. De meeste kippenhouders mogen hun kippen weer in de wei laten op voorwaarde dat hun complete uitloop overspannen wordt met grofmazige netten die watervogels zouden moeten beletten tussen de kippen neer te strijken.

Eerder al had de minister gezegd dat een overkapte uitloop mogelijk moest zijn, waarbij hij een beroep deed op gemeenten om een oogje dicht te knijpen ten aanzien van de wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening.

En zoals er geen boer was die ervoor voelde of in staat was een overkapte uitloop te realiseren (gemiddelde kosten per biologisch bedrijf 1,1 miljoen euro), zo zal er ook geen boer zijn die een tonnen kostende grootschalige constructie van netten over z'n weiland gaat spannen voor een maatregel die op 1 december geheel wordt ingetrokken. Zo'n voorziening kost zomaar enkele tonnen.

Een biologische boer met 10.000 kippen en een uitloop-eis van vier vierkante meter per kip moet dan een constructie van acht voetbalvelden bouwen en dan maar duimen dat de gemeente de vergunning-eis voor dergelijke constructies even door de vingers ziet. Een vergunningaanvraag is onmogelijk. Die procedure vergt zoveel tijd dat de vergunning pas binnen is als de ophokplicht alweer (in december) is ingetrokken. En dus mógen de kippen met ingang van vandaag weliswaar naar buiten, maar zal er letterlijk geen kip naar buiten gaan wegens de kostbare, tijdelijke aanvullende maatregel die de minister aan die uitloop verbindt.

Het getuigt van buitengewoon slecht beleid om via valse voorlichting een beeld te schetsen van kippen die weer naar buiten mogen, terwijl dat beeld welbewust op zeer gespannen voet staat met de werkelijkheid. Kennelijk is er de minister meer aan gelegen de perceptie van zijn zeer dieronvriendelijke en slecht doordachte beleid bij te stellen dan de realiteit ervan.

Urban legends zoals trekvogels die opeens in de zomer zouden gaan trekken, doodzieke dieren die zich over grote afstanden zouden kunnen verplaatsen of watervogels die zouden kunnen neerstrijken in de gortdroge Gelderse vallei die het hart vormt van onze kippenconcentraties, werden alleen naar voren gebracht voor het veiligstellen van andere belangen dan die van de kippen of de volksgezondheid.

Dit kabinet wil ten koste van de diervriendelijke biologische bedrijven de status van meest veedichte land ter wereld behouden. De explosieve situatie die de opeengepakte 80 miljoen kippen veroorzaken, wordt via lapmaatregelen in stand gehouden.

Kennelijk zijn biologische boeren en de 5 miljoen opgehokte uitloopkippen onvoldoende de moeite waard om falend beleid tegen het licht te houden en vanuit de politiek aan te klagen. In elk geval zolang de `boerenpartij' in het Nederlandse parlement zoveel sleutelposities (VVD, CDA, LPF) bezet houdt, dat ze dit dieronvriendelijke beleid straffeloos uit de wind kan houden.

Mr. Marianne Thieme is directeur Stichting Wakker Dier.

    • Marianne Thieme