`Diesels weren uit vervuilde gebieden'

Nederlandse overheden moeten al op korte termijn en op uitgebreide schaal milieuzones aanwijzen, waar sterk vervuilende dieselvoertuigen kunnen worden geweerd wanneer de luchtvervuiling te groot wordt. Alleen zo wordt voorkomen dat bouwprojecten moeten worden stilgelegd, omdat Nederland niet tijdig kan voldoen aan Europese normen voor fijnstof.

Deze waarschuwing heeft de Gelderse gedeputeerde Aalderink, bestuurslid van de vertegenwoordiging van de Nederlandse provincies in Brussel, gisteren tijdens een persconferentie geuit. Hij reageerde op de vorige week door Europees Commissaris Dimas (Milieu) gepresenteerde voorstellen voor aanscherping van normen voor luchtkwaliteit, waarbij concentraties fijnstof en stikstofdioxiden tot 2010 moeten verminderen. Dimas wil enkele landen, waaronder Nederland, wegens hun grote bevolkingsdichtheid vijf jaar extra geven, maar dan moet worden aangetoond dat knelpunten binnen die vijf jaar met luchtkwaliteitsplannen worden opgelost.

Volgens gedeputeerde Aalderink is invoering van milieuzones als ,,noodgreep'' onontkoombaar. ,,Ik zie nog te weinig beweging. We moeten nu aan de slag.'' Eerder moesten na uitspraken van de Raad van State al bouwprojecten worden stilgelegd wegens overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Volgens Aalderink kan via verkeersinformatiesystemen aan weggebruikers worden gemeld wanneer dieselvoertuigen een bepaalde stad of regio niet in mogen. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bestaat al zo'n systeem. Volgens Aalderink is wel overleg met de rijksoverheid nodig, wanneer rijkswegen in de milieuzones vallen. Amsterdam en Tilburg hebben aangegeven milieuzones in te voeren.

Aalderink vreest ook problemen met Brussel over de Nederlandse wens te kunnen `salderen', waarbij een verslechtering van de luchtkwaliteit in een gebied wordt gecompenseerd door een verbetering elders in hetzelfde gebied. Dit kan volgens Aalderink botsen met het `standstill-principe' van de Europese Commissie, dat nergens de luchtkwaliteit mag verslechteren. Hij vreest ,,verstrekkende gevolgen'' voor de stedelijke ontwikkeling. Volgens hem moet staatssecretaris Van Geel (Milieu) een voor Nederland gunstig besluit forceren in december, wanneer milieuministers van de Europese Unie over de kwestie praten.