De ene universiteit is de andere niet

Iedereen kan in Nederland een universiteit oprichten. De naam is niet beschermd. Wie als universiteit erkend wil worden door de overheid, moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het hoger onderwijs kent bekostigde en aangewezen instellingen. De eerste categorie voldoet niet alleen aan de kwaliteitseisen die het ministerie van OCW aan opleidingen stelt, maar ook aan ,,voorwaarden voor bestuur en inrichting''. Ze mogen bijvoorbeeld (nog) geen studenten selecteren, niet meer vragen dan het wettelijk bepaalde collegegeld en ze moeten medezeggenschap regelen. Nederland heeft 14 bekostigde universiteiten, inclusief de Open Universiteit.

Aangewezen instellingen zijn private onderwijsaanbieders die geen overheidsbekostiging ontvangen maar wel een kwaliteitskeurmerk hebben. Hun diploma's zijn gelijkwaardig aan die van bekostigde instellingen en hun studenten krijgen studiefinanciering. Naast een vijftal theologische universiteiten gaat het om Nyenrode Business Universiteit, de Universiteit voor Humanistiek, de transnationale Universiteit Limburg en business school Nimbas.

Staatssecretaris Rutte van Onderwijs is onlangs begonnen met experimenten voor een bestel waarbij private instellingen ook in aanmerking kunnen komen voor overheidsbekostiging. De Academia Vitae hoopt hier op termijn gebruik van te kunnen maken. Voorwaarde is dat de universiteit eerst wordt aangewezen. Zodra het programma loopt, kan die status worden aangevraagd.