DBC-stelsel verzonnen door medisch specialisten 3

Het artikel van collega Aarts is mij uit het hart gegrepen. Wat mij nog het meest bevreemdt in deze hele DBC-maleur is dat men maar steeds niet wil leren van de geschiedenis. Nog nooit heeft een ingewikkelder administratief systeem geleid tot verbetering.

Bij een groot deel van de projecten waarbij men sterk afhankelijk is van automatisering, wordt de doelstelling niet gehaald en alle financiële ramingen vallen altijd te laag uit. Zo ook bij deze DBC-systematiek.

Het vervelende is dat specialisten zelf, en met name de Vereniging van Heelkunde, aan de ontwikkeling van de DBC-systematiek heeft meegewerkt. Dit wordt ons ook steeds voor de voeten geworpen. De vraag is echter: wie heeft er na de proefperiode van enkele jaren geconcludeerd dat de pilotstudie een groot succes was, zodat tot definitieve invoering kon worden overgegaan? Met als gevolg, dat we nu niet meer kunnen stoppen, omdat het al te veel geld heeft gekost. Waar heb ik dat eerder gehoord? De Eurofighter? De Betuwelijn? De hogesnelheidslijn?

    • R.M. Backus
    • Medisch Specialist