DBC-stelsel verzonnen door medisch specialisten 1

Plastich chirurg Aarts schrijft in een opinieartikel dat het nieuwe DBC-systeem gekkenwerk is (NRC Handelsblad, 26 september). Uit de door hem gegeven voorbeelden blijkt dat hij vooral verontwaardigd is over het feit dat hij niet meer onbeperkt operaties mag declareren in het DBC-systeem, wat in het oude systeem de veelverdienende plastich chirurgen wel lukte.

Inderdaad is daar een limiet aan gesteld. Terecht lijkt me. Zoals iedereen die in een ziekenhuis werkt weet, is het oude stelsel van financiering absurd, en het DBC-systeem daarbij vergeleken een verbetering. Dat er ook nu nog veel te verbeteren valt is bij de invoering van het DBC-stelsel door alle betrokkenen gecommuniceerd. Het lopende jaar zijn er al de nodige verbeteringen doorgevoerd, en per 1 januari volgt er volgens de minister meer. Daarvoor was dit overgangsjaar ook bedoeld.

Aarts stelt dat ambtenaren de DBC's verzonnen hebben. Dat is volstrekte kul, het stelsel is met name verzonnen door de medisch specialisten zoals hij heel goed weet. Omdat de specialisten alle mogelijke behandelcombinaties in het systeem opgenomen wilden zien, is het juist zo ingewikkeld geworden.

De patiënt krijgt inderdaad hoge rekeningen. Dat is echter geen gevolg van het DBC-systeem maar van het feit dat nu de echte (gemiddelde) DBC-kosten van de ziekenhuiszorg in rekening worden gebracht.

Vorig jaar werden nog fictieve prijzen gehanteerd met verrekentarieven op ligdagen, die geen enkele relatie hadden met de realiteit van de gemaakte kosten. Dat patiënten zich over de kosten van plastisch chirurg Aarts beklagen, lijkt me gelet op de voorbeelden die hij aandraagt en waarbij hij probeert patiënten het dubbele te laten betalen van wat toegestaan is, niet meer dan logisch. Elders in de samenleving noemt men dit soort declareergedrag gewoon fraude.

Ik had van mijn krant een serieuzer artikel over een dergelijke ingrijpende herziening van de financiering van het zorgstelsel verwacht dan dit broodje-Aap verhaal met voorbeelden die iedere zorgadministrateur van een ziekenhuis zo kan ontzenuwen.

    • R. Vliex