Van Aartsen praat onzin

Zelden heeft een fractievoorzitter zo'n brevet van onvermogen afgegeven als Jozias van Aartsen. Hij wil dat de basisscholen per 1 januari 2007 verplicht worden van half acht 's ochtends tot half zeven 's avonds buitenschoolse opvang te bieden. Het gesjouw met kinderen moet afgelopen zijn. Daarom moet de basisschool de hele dag open zijn.

Er komen Brede Scholen die voor meer zorgen dan lessen alleen. Ouders leveren hun kinderen tegenwoordig af. Voor het afschuiven van die eigen verantwoordelijkheid krijgen ze ook nog een financiële bijdrage van overheid én werkgever. Waartoe het gebrek aan tijd voor opvoeden leidt, kunnen we iedere dag in onze totaal ontwrichte maatschappij zien. Het repareren van narigheid en aangerichte geestelijke en materiële schade loopt in de miljarden. Wat een beleid.

Volgens Van Aartsen kunnen vrijwilligers of bijstandsgerechtigden, in ruil voor hun uitkering, voor opvang op de Brede Scholen zorgen. Hij begrijpt niet dat omgaan met de kinderen een vak apart is, dat de jeugd in deze verloederde samenleving niet zelden ordinair gebekt is en dat het omgaan met deze kinderen specialistenwerk is. Je kunt daar geen leek tegenover zetten. Want als het vóór of ná schooltijd fout loopt, zit de leerkracht met de narigheid.

Iedereen die ook maar iets van onderwijs weet, of het ooit heeft genoten, weet dat onrust voor of na schooltijd zich als een olievlek kan verspreiden. Heel veel leerkrachten hebben al de grootste moeite om de oudere basisschoolkinderen in toom te houden. Wanneer een leek, zoals een uitkeringsgerechtigde, zich daarmee bemoeit, voorzie ik een ramp.

Dit voorstel is ingegeven door louter economische motieven. Het kind komt dit nauwelijks ten goede. Voorstanders reppen over het succes in België en Denemarken. Maar dat is kortzichtig.

Ten eerste is de landaard daar een heel andere dan bij ons, waar de mondigheid van kind én ouders volkomen is doorgeschoten. Daarbij kent bijvoorbeeld Denemarken veel minder sociaal-maatschappelijke moeilijkheden die voortvloeien uit het samengaan van verschillende culturen zoals bij ons.

Dan zijn er nog de nodige logistieke problemen. Waar huisvest je pakweg honderd leerlingen, die moeten eten, drinken, spelen en huiswerk maken? Moeten die kinderen (bij slecht weer) de hele dag in een ongeschikt gebouw blijven zitten?

Enig idee hoe oudere kinderen dan reageren? Ik wel. En wat, als er geen begeleiders beschikbaar zijn? Gijzelen op straat? Het is verbijsterend hoeveel onkunde Van Aartsen en zijn medestanders tentoonspreiden.

Ronald Lamping is ruim 30 jaar leraar op een basisschool in Leidschendam.

    • Ronald Lamping