Senaat na concessie eens met Zorgwet

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) komt groepen tegemoet die onaanvaardbare financiële tegenvallers ondervinden van de nieuwe zorgverzekering. Mede door deze toezegging is de Eerste Kamer gisteren akkoord gegaan met de stelselherziening. Daarmee komt per 2006 een einde aan ruim een halve eeuw onderscheid tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden.

De oppositie vindt de toezeggingen van Hoogervorst, die ook beloofde het aantal onverzekerden niet te laten stijgen, veel te vaag en wil uitstel van de nieuwe wet. De meest kritische coalitiepartner in de senaat, het CDA, wilde een speciaal compensatiepotje van minimaal 150 miljoen euro, maar Hoogervorst weigerde bedragen te noemen of een ,,algemene koopkrachtgarantie'' te geven. Hoogervorst heeft het CDA ervan overtuigd dat zwakkere groepen niet de dupe van het nieuwe stelsel zullen worden.

Mensen in het buitenland die een inkomen uit Nederland ontvangen krijgen een korting van 30 procent op de AWBZ-premie. Door de zorgwet worden zij verplicht premie te betalen voor Nederlandse ouderen- en gehandicaptenzorg, waarvan zij nauwelijks gebruik zullen maken.

Straks mogen verzekeraars ten hoogste 10 procent (110 euro) kwantumkorting bieden aan collectief verzekerden. Hoogervorst beloofde op te treden als zorgverzekeraars deze inkomstenderving afwentelen op individueel verzekerden.

ZORGDEBAT: pagina 2