Scandinavische vertaalprijs

De Stichting Leonora Christina heeft een nieuwe, tweejaarlijkse prijs in het leven geroepen voor vertalingen van literair werk uit Scandinavië. Aan deze Amy van Markenprijs, die in 2006 voor het eerst zal worden uitgereikt, is een bedrag van vijfduizend euro verbonden. De Stichting Leonora Christina wil de bekendheid in Nederland van klassiek en hedendaags literair werk uit Scandinavië bevorderen, in het bijzonder van vrouwelijke auteurs. De Stichting subsidiëert vertalingen en produceert uitgaven van proza en poëzie. Amy van Marken (1912-1995) was hoogleraar Scandinavistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en wordt als grondlegster van het vak in Nederland beschouwd.