Provincies geven twee keer meer aan kunst

De Nederlandse provincies hebben in de afgelopen tien jaar hun uitgaven aan cultuur verdubbeld tot ruim 328 miljoen euro. Het geld ging vooral naar educatie, amateurkunst, bibliotheken, regionale media en cultureel erfgoed. Een groot deel van de provincies besteedde ook geld aan beeldende kunst en filmhuizen en podia.

Dit staat in het rapport Kiezen in cultuurbeleid dat het overkoepelend orgaan van provincies, het IPO, vanochtend tijdens zijn jaarvergadering aan staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) heeft aangeboden.

De provinciale uitgaven aan cultuurbeleid stegen van 11 euro per inwoner in 1994 tot 23 euro in 2005. ,,Cultuur is een bindende factor in de regio. Culturele identiteit is de basis voor maatschappelijke cohesie en daaraan hebben mensen behoefte'', zei voorzitter J. Franssen in zijn jaarrede.

Kritiek hebben de provincies op het voorstel van Van der Laan om kleine culturele instellingen hun vierjarige subsidies niet langer bij de Raad van Cultuur aan te laten vragen, maar bij de sectorale fondsen. Het IPO beschouwt dit als een verkapte centralisatie.

,,We begrijpen dat de staatssecretaris van het administratieve gedoe af wil'', zegt de Overijsselse gedeputeerde J. Kristen, binnen het IPO belast met cultuurbeleid. ,,Maar doordat instellingen en gezelschappen hun subsidies straks moeten aanvragen bij de fondsen, creëert ze opnieuw veel administratieve rompslomp.'' Kristen vindt bovendien dat de fondsen ,,te ver van de regio'' afstaan. ,,Wij weten wat er speelt onder de inwoners, wij hebben een beter zicht op de regio.''

Het IPO startte begin 2005 een grootscheeps onderzoek naar cultuurbeleid in de twaalf provincies. Uit het onderzoek blijkt dat de provincies voor zichzelf vooral een rol als bemiddelaar zien weggelegd tussen amateur- en professionele kunstenaars. Ook moeten de provincies volgens Kirsten zorgen voor zogenoemde crossovers in de kunsten. Hij refereert aan een project in Deventer, waar het traditionele harmonie-orkest een samenwerking aanging met diverse house-dj's. ,,Dat eindigde in een geweldige voorstelling.''