Poetin wil ook na 2008 rol spelen

De Russische president Poetin ziet een politieke toekomst voor zichzelf als in 2008 zijn tweede en grondwettelijk laatste termijn eindigt. ,,Zoals ze in het leger zeggen: ik vind mijn plaats in de rangen.''

Poetin zei dit gisteren in zijn vierde, nauwkeurig geregisseerde vraag-en-antwoord sessie, waarbij Russen hem via brieven, e-mail, SMS of bij in het hele land geplaatste tv-schermen vragen stellen. In totaal kwamen 1,3 miljoen vragen binnen, meldt het Kremlin. Opvallend genoeg ontbraken televisieschermen in Moskou en Sint Petersburg, waar de scepsis over het Poetin-bewind het grootst is.

Een vragensteller verzocht Poetin de grondwet per referendum aan te passen zodat hij president kon blijven na 2008. Poetin antwoordde dat hij het ,,niet als zijn taak zag eeuwig in het Kremlin te blijven, zodat dezelfde fysionomie dagelijks op alle drie de tv-kanalen valt te bewonderen''. Maar hij zag wel een politieke rol voor zichzelf na 2008. Dat lichtte hij achteraf niet toe. ,,Laten we het spannend houden'', glimlachte hij.

De Russische pers speculeert al een tijd over 2008: hij beschikt over de tweederde meerderheid om de grondwet aan te passen. Poetin zelf heeft beloofd de grondwet niet te wijzigen, maar met slagen om de arm. Zo verzekerde hij westerse experts deze maand niet herkiesbaar te zijn in 2008, maar betreurde hij in augustus dat de grondwet hem geen derde termijn toestond. Mogelijk wenst Poetin een rol als `éminence grise' of als premier onder een ceremoniële president.

In de drie uur durende sessie van gisteren concentreerde Poetin zich op de sociale sector - gezondheid, huisvesting, onderwijs - en op ontevreden groepen als gepensioneerden, jongeren en militairen. Poetin erkende voor het eerst dat aids een groeiend probleem is. Hij beloofde het magere budget voor aidsbestrijding van 28 miljoen euro naar bijna 90 miljoen te verhogen. Grote kwesties als terrorisme bleven ditmaal ongenoemd. Wel speelde Poetin in op het nationalistische sentiment door klachten van Russen over hun behandeling in buurland Letland te beantwoorden.