Overheid dekt verlies Betuwelijn

Een meerderheid in de Kamer is bereid gedurende enkele jaren het verlies van de Betuwelijn te compenseren. Eerder stelden de fracties dat het rijk ,,gevrijwaard moest blijven van exploitatieverliezen''.

Pagina 17