Overheid dekt verlies Betuwelijn

Een meerderheid in de Tweede Kamer is bereid gedurende enkele jaren het verlies van de Betuwelijn af te dekken. Eerder stelden de fracties dat het rijk ,,gevrijwaard moest blijven van exploitatieverliezen''.

De ingrijpende koersverandering bleek vanmorgen tijdens een overleg met minister Peijs (Verkeer, CDA). Zij heeft voorgesteld om de eerste drie jaar het exploitatieverlies voor rekening van het rijk te laten komen. Het gaat dan om totaal 35 miljoen euro. Eerder dit jaar werd nog een tekort van 64 miljoen opgegeven door de betrokken partijen. Om die reden vroegen oppositiepartijen SP en GroenLinks om nog even te wachten: ,,Misschien gaat het nog verder omlaag''. De woordvoerders wezen er op dat de aanleg al meer dan 4,5 miljard euro heeft gekost.

CDA en PvdA vinden het net als de minister van belang dat de goederenspoorlijn ,,een vliegende start maakt'' op 1 januari 2007. Daarom zou een openbare aanbesteding om alsnog een kostendekkende exploitatie proberen te bereiken geen zin meer hebben. Met de woorden: ,,Ik ben een realist en wil niet steeds overal tegen zijn'', verdedigde PvdA-woordvoerder Dijksma haar draai ten opzichte van twee jaar geleden. Ze gaat er wel van uit dat het verlies na de eerste drie jaar op nul zal staan.

VVD-woordvoerder Hofstra, destijds indiener van de motie om geen verliezen te vergoeden, gaf aan dat hij pas een definitief besluit zal nemen als de minister het laatste voorstel van de exploitanten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,Maar ik ben geen voorstander van een museumlijn, er moeten straks geen stoomlocomotieven over de lijn rijden'', aldus Hofstra. De berekening van de 35 miljoen aan verliezen noemde hij ondoorzichtig. Hofstra maakt zich vooral zorgen over de financiële risico's bij de afbouw van de tunnels op het traject.

Kamerlid Dijksma (PvdA) stelde vast dat aan de Duitse kant van de lijn niet erg voortvarend wordt gewerkt aan een betere aansluiting, ,,de minister heeft al zeven keer gevraagd om de zaak op te lossen, maar er gebeurt niks'', aldus Dijksma. Peijs gaf aan dat ze op korte termijn weer met de verantwoordelijke minister en vertegenwoordigers van Deutsche Bahn een gesprek wil. ,,We zijn wat gehinderd door de verkiezingen'', aldus Peijs.