Kritiek opvangplan VVD is `kwaadaardig'

De kritiek op het voorstel van VVD-fractievoorzitter Van Aartsen om de kinderopvang in Nederland te verbeteren is ,,gewoonweg kwaadaardig''. In plaats van het voorstel serieus te nemen, maken tegenstanders, inclusief verantwoordelijk minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA), ,,een karikatuur'' van het voorstel.

Dat zei Van Aartsen gisteren op een partijbijeenkomst in het Haagse Parkhotel. Van Aartsen diende vorige week bij de Algemene politieke beschouwingen samen met PvdA-leider Bos een motie in waarin scholen verplicht worden kinderopvang aan te bieden tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds. Zij kregen steun van een ruime Kamermeerderheid, maar het CDA en de kleine christelijke partijen stemden tegen zijn voorstel, net als de SP. Ook in het onderwijsveld bestaat veel weerstand.

Volgens de VVD'er beweert Van der Hoeven ten onrechte dat de VVD leraren wil veroordelen tot de rol van kinderoppassers. Het CDA-verzet wordt volgens Van Aartsen ook ingegeven door ,,onuitgesproken overwegingen'' van gezinspolitiek. ,,Ook werkende moeders, mevrouw Van der Hoeven, zijn goede moeders'', aldus Van Aartsen. Ook is hij geenszins van plan ,,een blik uitkeringsgerechtigden open te trekken, zoals wel wordt beweerd''.

Van Aartsen zei gisteren tevens dat zijn collega's in de Tweede Kamer het debat van vorige week te veel gebruikt hebben voor ,,moeizaam gehakketak'' over de koopkracht. Fractieleider Verhagen (CDA) hield tijdens de algemene beschouwingen ,,het doel van het kabinet bekwaam dicht. Maar daar bleef het dan ook bij''.

Van Aartsen repte met geen woord over de rel die vorige week ontstond binnen de VVD over de kilometerheffing. De fractievoorzitter kwam in aanvaring met fractiegenoot Hofstra, toen Van Aartsen in het debat beweerde dat de VVD ,,nooit akkoord gaat met kilometerheffing''. Hij moest die woorden later terugnemen. Van Aartsen zei gisteren dat ,,politici durf moeten hebben en daarbij best wel eens fouten mogen maken''. Volgens hem is een politiek zonder risico's het recept om ,,de politici in Den haag allemaal asgrauw te maken''. De VVD zal daarom een offensieve en af en toe risicovolle campagne voeren de komende anderhalf jaar.

VAN AARTSEN pagina 9