Kiesraad is tegen verlagen drempel

De Kiesraad voelt niets voor het voorstel van minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) om de voorkeursdrempel voor Tweede-Kamerleden te verlagen. Dat staat in een gisteren gepubliceerd advies. Pechtold wil met ingang van de verkiezingen in 2007 het aantal voorkeursstemmen dat nodig is om tot Kamerlid gekozen te worden, halveren tot 12,5 procent van de kiesdeler. Maar de Kiesraad vreest dat de invloed van partijen terugloopt en dat specialisten uit de Kamer zullen verdwijnen omdat hun portefeuille niet aansprekend genoeg is. Pechtold zei vanochtend in een reactie dat de Raad de noodzaak voor bestuurlijke vernieuwing miskent.