In de cel met `waardering van volk'

De Hoge Raad heeft de veroordeling Antilliaanse politicus Godett bevestigd. Maar hij lijkt er niet mee te zitten. ,,Deze uitspraak zal een positief effect hebben op de verkiezingen.''

Het is negen uur, dinsdagavond en druk bij het partijgebouw van Frente Obrero i Liberashon (FOL). Voor het oranje pand staan auto's met stickers van de grootste Curaçaose partij, binnen praat leider Anthony Godett zijn achterban onder felle tl-balken bij over zijn afgewezen cassatieverzoek en wat dat betekent voor de Antilliaanse parlementsverkiezingen van januari 2006.

De Hoge Raad in Den Haag verwierp gisteren Godetts cassatieverzoek tegen zijn veroordeling wegens omkoping, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. De FOL-partijleider werd vorig jaar juli in hoger beroep veroordeeld tot 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Na aftrek van het voorarrest rest de politicus nog negen maanden gevangenisstraf.

Wanneer Godett achter de tralies gaat is onduidelijk. Volgens persofficier Ludmila Vicento van het Antilliaanse openbaar ministerie zal hij behandeld worden als ieder ander. Met de beperkte capaciteit in de Bon Futuro gevangenis, en een relatief grote groep veroordeelden die hun straf nog uit moet zitten, heeft de persofficier ,,totaal geen zicht'' op wanneer de FOL-leider aan de beurt is.

Met de verkiezingen voor de deur ziet Godett de uitspraak van de Hoge Raad eerder als een zegen dan als een blamage. Hij is niet de enige – veel FOL-leden kwamen gisteravond af op de inderhaast bijeengeroepen partijvergadering.

,,Deze uitspraak zal een positief effect hebben op de verkiezingen'', zei Godett voorafgaand aan de bijeenkomst in het nieuwsprogramma van de Curaçaose zender TV11. ,,Wij hebben de waardering van dit volk. Ik vraag om de racistische justitie in dit land te stoppen.'' Hij keek daarbij recht in de camera; voor de populistische politicus is de campagne in volle gang.

Het verleden leert dat de Curaçaose kiezer Godett, die vooral veel stemmen in zwarte achterstandswijken trekt, niet automatisch straft voor zijn veroordeling. De FOL-leider was in 2002 al in opspraak, toch behaalde zijn partij tijdens de Statenverkiezingen dat jaar vijf van de 22 Antilliaanse parlementszetels. In 2003, Godett werd inmiddels officieel verdacht en profileerde zich als slachtoffer van door Nederland geïnstigeerde ,,politieke vervolging'', won FOL zeven van de 21 zetels in de Curaçaose eilandsraad, vergelijkbaar met een Nederlandse gemeenteraad.

Zijn veroordeling maakt wel dat Godett, die lijsttrekker is, geen premier kan worden. Voor het geval dat FOL in januari opnieuw als grootste uit de bus komt heeft hij zijn zus Mirna, die al eerder premier was, opnieuw als beoogd minister-president naar voren geschoven.

Door alle ophef rond zijn persoon is Godett niet alleen onderwerp van zijn eigen campagne. De beoogde nieuwe leider van Partido Antia Restrukturá (PAR), voormalig parlementariër Emily de Jongh-Elhage, sluit samenwerking met Godett niet op voorhand uit. ,,Voor mij'', zegt de PAR-politica, ,,speelt dat nu geen rol. Pas als het volk gesproken heeft kunnen we bepalen met wie we om tafel gaan zitten.''

Daarmee wijkt De Jongh-Elhage af van de koers van Etienne Ys, de huidige PAR-premier, voor wie een coalitie met de veroordeelde Godett onbespreekbaar is. Waar FOL het traditioneel goed doet onder minderbedeelde zwarte Curaçaoënaars, scoort PAR tot nog toe vooral bij hoger opgeleiden. Daardoor werd de financiële tweedeling in de Curaçaose samenleving direct vertaald naar de politieke arena.

Ys diende twee weken geleden zijn ontslag in als partijleider. Hij verbond zijn politieke lot aan het ontstaan van een christelijke alliantie van Curaçaose partijen, die vervolgens niet van de grond kwam. Volgens Miguel Goede, bestuurskundige en politicoloog aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), is dat ,,een elegante oplossing voor Ys die anders zeker een verkiezingsnederlaag tegemoet zou gaan''. Door het succes van FOL degradeerde PAR onder leiderschap van Ys tot de tweede Curaçaose partij.

,,Dat De Jongh-Elhage geen partij op voorhand uitsluit, betekent een opening voor Godett'', meent de politicoloog. Hij ziet in een samenwerking tussen PAR en FOL een ideale coalitie, met een balans tussen een financiële en economische agenda enerzijds en sociale aspecten anderzijds. ,,Maar PAR was de laatste jaren blind in hun ideeën over FOL'', zegt Goede, ,,men dacht dat niets aan die partij deugd.''

    • Miriam Sluis