Een vlaktaks van 44 procent

De Raad van Economisch Adviseurs (REA), de adviesraad van de Tweede Kamer voor economische vraagstukken, stelt in haar advies over de miljoenennota 2006 voor om één uniform belastingtarief in te stellen, een zogenoemde vlaktaks. Het belastingstelsel moet daarvoor wel een bredere grondslag krijgen; meer mensen moeten over meer zaken belasting betalen.

Volgens de REA kan Nederland zonder al te veel inkomensschommelingen een belastingtarief van 44 procent invoeren. De economen in de Raad pleiten echter voor een lager tarief.

Door ook 65-plussers mee te laten betalen (fiscalisering van de AOW) en door de hypotheekrenteaftrek minder lucratief te maken, kan het uniforme tarief omlaag naar rond veertig procent, verwacht de REA.