Corporaties niet open over salaris bestuurders

Woningcorporaties negeren op grote schaal de aanbevelingen van hun eigen branche-organisatie Aedes en de verzoeken van minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) en de Tweede Kamer om volledige openheid over de beloningen van hun directeuren te geven.

Dat schrijft de minister in antwoord op een serie vragen van diverse Kamerleden over de beloningen van de directeuren. Een snel onderzoek (een zogeheten quick scan) geeft het ,,beeld dat slechts een beperkt aantal woningcorporaties volledige openheid betracht over de beloning van individuele bestuurders'', schrijft de minister.

Zij bevestigt daarmee eerdere uitkomsten in een onderzoek van deze krant naar de openheid in de jaarverslagen over 2004 van de 25 grootste corporaties. Daaruit bleek dat meer dan de helft geen volledige openheid geeft.

In Nederland zijn meer dan 500 woningcorporaties actief, die samen 2,4 miljoen betaalbare huurwoningen bezitten. De meeste corporaties zijn stichtingen en talloze corporaties hebben één directeur die met een beroep op het wettelijk vrijstellingsregime voor solobestuurders zijn beloning niet hoeft te publiceren.

Minister Dekker keurt het niet publiceren van de beloningsgegevens ,,ten sterkste af'', zo blijkt uit de antwoorden.

Het kabinet wil (semi)publieke organisaties, zoals woningcorporaties, wettelijk verplichten openheid te geven over de beloningen van functies die uitstijgen boven het toekomstige gemiddelde ministerssalaris. Dat salaris kan na een beoogde verhoging met 30 procent in de volgende kabinetsperiode op zo'n 155.000 euro uitkomen. Een wetsvoorstel over openheid ligt bij de Tweede Kamer.

Ondertusen blijft Dekker naar eigen schrijven aandringen op volledige openheid in de branche. Pas als blijkt dat ,,langs deze weg geen optimale transparantie kan worden gegarandeerd'' zal zij bekijken wat verder nog mogelijk is.