Veel belangstelling imamopleiding

Ruim twintig studenten zijn dit studiejaar begonnen aan de masteropleiding tot islamitisch geestelijk verzorger aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het is de eerste universitaire opleiding op dit terrein in Nederland. Voor de studie hadden zich meer dan veertig kandidaten gemeld, waardoor die binnen de theologische faculteit van de VU de meeste nieuwe studenten trok. Een selectiecommissie beoordeelde de kandidaten onder meer op hun kennis van de islamitische geloofsleer en ethiek en hun inzicht in de samenleving.