Straatsburg hekelt Barroso

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is vanmorgen opnieuw onder vuur komen te liggen van het Europees Parlement. De politieke leiders van alle grote fracties verwijten hem een veel te passieve aanhouding aan te nemen in het debat over de Europese Grondwet.

Aan het begin van hun maandelijkse plenaire vergaderweek in Straatsburg hebben de fractievoorzitters hun ongenoegen laten blijken over de mededeling van Barroso vorige week, dat de aanvaarding van de Grondwet niet meer tot de speerpunten van het dagelijks bestuur van de Unie wordt gerekend.

De Grondwet werd dit voorjaar in Frankrijk en Nederland in referenda door de bevolking afgewezen. Daardoor is de ratificatieprocedure in een impasse geraakt omdat alle 25 lidstaten van de Unie de Grondwet moeten ondertekenen om deze te kunnen invoeren.

Barroso maakte vorige week duidelijk dat het onder de huidige omstandigheden geen zin heeft inspanningen te verrichten om de EU-grondwet alsnog ingevoerd te krijgen. De politieke leiders in het europarlement vinden dit een veel te defensieve houding en willen de voorzitter van de Commissie hier later deze week over onderhouden.

Uit onderzoek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft laten doen, blijkt dat Nederlanders niet zitten te wachten op een brede maatschappelijke discussie over Europa. Veel mensen zijn bang dat het om een opzetje van de regering gaat om de Europese Grondwet alsnog ingevoerd te krijgen, aldus gisteren gepubliceerd onderzoek onder focusgroepen met in totaal 72 deelnemers. Als de Nationale Europa Discussie er dan toch moet komen, willen de meeste Nederlanders niet over het Europabeleid zelf praten, maar over de manier waarop de communicatie met de burgers over Europa kan worden verbeterd.

De Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken, Atzo Nicolaï (VVD), hekelde gisteren op een bijeenkomst in Rotterdam de Europese Unie als ,,absoluut te bemoeizuchtig''. Als voorbeeld noemde hij het landbouwbeleid, dat ,,ongelooflijk bemoeizuchtig en in feite achterhaald is''. Nicolaï zei over de uitbreiding van Europa dat ,,het inderdaad te hard gaat voor de mensen om bij te houden; Europa is te groot om zich in te herkennen''. Maar Nederland heeft als handelsnatie volgens hem wel altijd baat bij uitbreiding van de EU.

www.nrc.nl: weblog Europa