Senaat: informatie over zorgstelsel gebrekkig

Een meerderheid in de Eerste Kamer vindt dat patiënten en ouderen onvoldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel, dat per 1 januari ingaat.

Dat bleek vanmorgen tijdens een debat over de invoering van het nieuwe stelsel. Eerder dit jaar was de senaat al met het stelsel zelf akkoord gegaan.

Volgens de fracties van CDA, PvdA, SP en GroenLinks heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) door gebrekkige informatie veel onrust gezaaid in de samenleving. ,,Dat patiënten, ouderen en gehandicapten hun frustraties en woede de vrije loop hebben gelaten, is zonder meer te begrijpen en in te voelen'', zei Eerste-Kamerlid Van Leeuwen (CDA) vanochtend. ,,Door de gebrekkige informatie zijn zij wel terdege in de kou gezet.'' Haar collega Hamel (PvdA): ,,De doorsnee burger weet niet waarover het gaat.''

In grote lijnen steunt een meerderheid de invoering van het nieuwe stelsel. Wel hebben met name de linkse oppositiepartijen kritiek op de gevolgen van het stelsel. Zo vrezen zij dat het aantal onverzekerden toeneemt. Net als CDA zijn zij bang dat zwakke groepen, zoals dak- en thuislozen en ouderen, in het nieuwe systeem tussen wal en schip vallen.

De CDA-fractie in de Eerste Kamer wil meer aandacht voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en minder nadruk op de prijs daarvan. Met de invoering van meer concurrentie in de zorg krijgen verzekeraars van minister Hoogervorst een cruciale rol om vooral de prijzen van medische hulpverlening laag te houden. Van Leeuwen stelde vanochtend dat de verzekeraar ,,niet onder alle omstandigheden meer de spil van het zorgstelsel behoeft te zijn''. Dat kwam haar op een verbaasde reactie te staan van GroenLinks, die wilde weten of zij nu een alternatief bepleitte voor het nieuwe zorgstelsel.

Het CDA is van de coalitie de partij geweest met de grootste twijfels over het nieuwe zorgstelsel. Oppositiepartijen hielden het CDA aan de voorwaarden die de partij eerder stelde aan de invoering van de Wet op de zorgverzekering. Een van de eisen van het CDA is dat minister Hoogervorst enkele honderden miljoenen euro's achter de hand houdt om eventuele onvoorziene problemen op te lossen.

CDA'er Van Leeuwen botste hierover met SP-senator Slagter, die haar verweet dat zij kennelijk steun geeft aan een wet met onvoorziene gevolgen. De linkse partijen willen dat Hoogervorst de zorgwet uitstelt en eerst nog een aantal zaken regelt.

Het debat zou vanmiddag worden vervolgd. Minister Hoogervorst zou dan de Eerste Kamer antwoorden.