`Opeens ben jij de grote gifmenger en cokedealer'

In kranten en op televisie wordt gezegd dat Claudia Melchers en haar familie betrokken zijn bij drugshandel. Haar vader wil hun naam van blaam zuiveren.

Het is maandagmiddag kwart over twaalf, Hans Melchers zit in de ontvangstkamer van zijn kasteel 't Onstein, bij Vorden. Over een paar uur zal hij door het ANP bekend laten maken dat hij een miljoen dollar uitlooft voor de tip die leidt tot opsporing en aanhouding van de ontvoerders van zijn dochter, Claudia Melchers. Hij zal vertellen, zegt hij, waarom hij dat doet. Hij wil ook de naam van zijn familie van blaam zuiveren.

Die ontvoering begon op maandag 12 september in Amsterdam en eindigde twee dagen later in Arnhem, waar Claudia Melchers werd vrijgelaten – ongedeerd. De politie zei daarna dat de ontvoerders in het huis van Claudia Melchers een brief hadden achtergelaten waarin ze driehonderd kilo cocaïne eisten. Vanaf dat moment werden Claudia Melchers, haar man en haar vader in kranten en op televisie in verband gebracht met drugshandel. In de dagen ervoor was het al gegaan over de veroordeling van het bedrijf van Hans Melchers wegens verboden leveranties van chemicaliën aan Irak, in 1984. ,,Zo merkwaardig'', zegt Hans Melchers. ,,Je dochter wordt ontvoerd en opeens ben jij de grote gifmenger en cokedealer.''

Hans Melchers is niet alleen, op de bank naast hem zitten zijn advocaat en zijn woordvoerder. Hij praat in korte zinnen, de toon is formeel. ,,Door een beloning uit te loven'', zegt hij, ,,hoop ik een bijdrage te leveren aan de opsporing van de daders.'' En dan is hij weer stil.

Opsporen van daders is toch het werk van de politie?

,,Jawel. Maar de politie kan wel wat steun gebruiken.''

Doet de politie het dan niet goed?

,,Geen commentaar.''

Hij begint te vertellen over de avond van de ontvoering. ,,Ik werd om tien voor twaalf gebeld door mijn schoonzoon, hij vertelde me dat mijn dochter ontvoerd was. Ik hoorde dat hij zwaar aangeslagen was. Ik heb toen de heer Nijland gebeld, een kennis van mij, en hem gevraagd om erheen te gaan. Ik wilde zo snel mogelijk iemand ter plaatse hebben die mij een indruk kon geven van wat er aan de hand was. Daarna belde ik mijn schoonzoon weer, maar contact was al niet meer mogelijk. De politie had beslag gelegd op alle telefoons. Merkwaardig genoeg heeft mijn vrouw nog wel vanuit Zutphen kunnen bellen met de heer Nijland. Zij kon mij daarna vertellen dat mijn dochter, alvorens zij die criminelen had binnengelaten, de buurman had gewaarschuwd.''

Waarom had ze dat gedaan?

,,Zij heeft mij verteld dat ze 's middags was gebeld door iemand met een opdracht voor het cateringbedrijf. Er werd een afspraak gemaakt voor negen uur 's avonds. Om half tien had nog niemand zich gemeld en toen heeft ze de buurman gebeld, omdat ze zich ongerust maakte. Wat haar beweegredenen zijn geweest om daarna de deur te openen, weet ik niet. Ze zegt dat het een stommiteit is geweest. Achteraf kan worden vastgesteld dat het ondoordacht was. Maar op het moment zelf was niet bekend wat er zou gebeuren. En dan gaat het zo.''

Hans Melchers wilde die nacht snel naar Amsterdam rijden, maar dat mocht niet van de politie. Hij zou worden opgehaald. ,,De rechercheur die me belde zei dat hij me gebood in mijn woning te blijven en te wachten.'' Dat wachten duurde lang. De politie, uit Amsterdam, kon 't Onstein niet vinden. ,,Rond kwart voor drie verschenen ze ten tonele, gekleed in honkbalkostuum, of laat ik zeggen: in sportieve kleding. Misschien ben ik ouderwets, maar dat had ik niet verwacht. Daarna reden ze in zeer hoog tempo terug, ik heb de teller naar 231 kilometer per uur zien gaan. Het was levensgevaarlijk, en het was onnodig. Ik had zelf allang in Amsterdam kunnen zijn.''

Wilt u hiermee zeggen dat u weinig vertrouwen had in de politie?

,,Wat ik die avond waarnam, boezemde mij weinig vertrouwen in.''

Hij werd die nacht nog verhoord door twee rechercheurs, maar hij wil niet zeggen wat die aan hem vroegen of wat hij hun vertelde. ,,Dat is niet in het belang van het onderzoek.'' Hij zegt alleen dat hem duidelijk was dat iedereen in beginsel verdachte was – hij dus ook. De volgende dag werd hij weer verhoord, maar eerst was er een gesprek met de leider van het onderzoeksteam en met de officier van justitie. ,,Toen veranderde de stemming wel, ik merkte dat ik geen verdachte meer was.''

Meer wil hij er niet over zeggen. Hij wil praten over wat er gebeurde toen bekend werd dat er om cocaïne was gevraagd. ,,Ik kan niet ontkennen dat die eis er was. Maar de conclusies die er in de media aan verbonden werden, namelijk dat de familie Melchers in de drugs zat, die zijn absurd. Alleen helpt het niet als ik dat zeg. Blijkbaar hebben de lezers van De Telegraaf een zeer prettige dag als ze zulke dingen lezen.''

De woordvoerder van Melchers noemt ook de Volkskrant, die rechercheurs die niet bij het onderzoek betrokken waren liet vertellen dat zij vermoedden dat in de ,,directe omgeving van Claudia Melchers grootschalige handel in verdovende middelen'' plaatsvond. De ombudsman van de Volkskrant schreef er afgelopen zaterdag een kritisch stuk over: ongegronde verdachtmakingen, tunnelvisie, dat had zo niet gemogen. De woordvoerder zegt dat hij daar zeer tevreden over is. En Melchers is er ook blij mee.

Wist u de avond van de ontvoering al dat cocaïne werd geëist?

,,Nee, dat hoorde ik pas later.''

U zat te wachten op een eis om geld?

,,Ik ben vermogend, je verwacht dat criminelen bij de schatkist aankloppen.''

Had de politie u verteld wat u dan moest doen?

,,Nee. Ik heb op eigen initiatief aan de politie gevraagd wat ik moest doen als er gebeld werd. Maar er was geen scenario. En ik ben nooit of te nimmer van plan geweest om te betalen. Ik betaal niet aan criminelen.''

Waarom looft u nu een miljoen dollar uit?

,,Ik heb veertien dagen gewacht. Ik heb besloten de zaak kracht bij te zetten door onrust te scheppen onder die criminelen. Misschien zijn ze bereid om elkaar voor een miljoen aan te geven.''

Heeft u dat besproken met de politie?

De advocaat van Melchers: ,,Er is overlegd over modaliteiten en tijdstippen. De politie heeft nadrukkelijk gezegd dat het een actie van de heer Melchers is, en niet van de politie.''

Hans Melchers: ,,Ik had het vrijdag al willen doen, maar toen zei de politie dat er vorderingen waren in het onderzoek, dat de plaats waar Claudia heeft vastgezeten bekend was. Nu is het maandag en nu doe ik het toch, omdat ik niet de indruk heb dat er veel vorderingen zijn in het onderzoek. Ik heb geen contact meer met de politie.''

De advocaat: ,,We weten niet hoe het onderzoek nu verloopt. De heer Melchers staat er formeel buiten.''

Bent u boos op de politie? Of vooral op de kranten en de televisie die u en uw familie in verband brengen met drugshandel?

,,Ik ben strijdvaardig om de onterechte beeldvorming in de media.''

Misschien doet uw dochter dingen die u niet weet.

,,Dat denk ik niet. Daarvoor heb ik een te goede band met mijn dochter. Ik merk dat er gesmuld wordt van de verdachtmakingen. De Telegraaf geeft lezers de gelegenheid om op internet ook een duit in het zakje te doen. Ik heb het allemaal gelezen. Al die leugens. En dat mag allemaal maar gezegd worden. Daar heb ik tabak van. Het is allemaal volkomen waanzin. Ik heb aan de politie gevraagd wat de waarde was van driehonderd kilo cocaïne. De politie zei: het is een stomme eis, driehonderd kilo coke is moeilijk te transporteren. Ik heb wel gedacht dat het misschien een vijand van mij was die mij op deze manier een poets heeft willen bakken. Maar dat idee heb ik weer verlaten. Ik weet het gewoon niet.''

Hij is van plan om de media die zich in zijn ogen schuldig hebben gemaakt aan nalatige berichtgeving juridisch aan te pakken. ,,Te beginnen met De Telegraaf en Nova. Maar ook de andere media die aan dit waanzinnige spel hebben meegedaan. Ik zet er juristen op, ik open een strijdfonds. Ik wil dat er een keer wordt afgerekend met die gewoonte om alles maar te zeggen zonder enig bewijs. En ik hoop dat de rechterlijke macht een keer durft op te treden.''

    • Jannetje Koelewijn