Nieuwe telescoop bekijkt gaswolken in het vroege heelal