Minister: leerplicht verlengen tot 17 jaar (Gerectificeerd)

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) wil de leerplicht verlengen tot zeventien jaar. Op dit moment loopt de volledige leerplicht tot en met zestien jaar, daarna moeten leerlingen nog een jaar ten minste twee dagen per week naar school. Van der Hoeven wil de volledige leerplicht nu ook voor dit laatste jaar invoeren.

Van der Hoeven zal dit najaar een brief aan de Tweede Kamer sturen over het onderwerp. Met een langere volledige leerplicht hoopt de minister vroegtijdige schoolverlaters beter te kunnen aanpakken. Bovendien valt voor leerplichtambtenaren beter te controleren of jongeren een hele week onderwijs volgen.

Voor jongeren die naast hun opleiding al werken, hoeft er in de praktijk weinig te veranderen. Zij kunnen dat blijven doen via het zogenoemde duaal leren, waarbij het onderwijs wordt gecombineerd met leren in de praktijk.

Het plan van Van der Hoeven kan op steun rekenen van haar eigen partij, die vorige week tijdens de Algemene politieke beschouwingen bij monde van fractievoorzitter Verhagen al pleitte voor de maatregel. Kamerlid Jan de Vries (CDA) is dan ook enthousiast over deze ,,eerste stap''. ,,Het geeft gemeenten de mogelijkheid om leerlingen ook daadwerkelijk van hun bed te lichten en naar school te sturen. We wachten de verdere stappen van de minister om de leer- en werkplicht in te voeren af'', aldus De Vries.

VVD'er Balemans zegt dat het CDA eerder dit jaar ook al een motie indiende voor de invoering van een leer- en werkplicht tot 23 jaar. Die motie werd toen door een Kamermeerderheid van CDA, VVD, D66, SGP en Christenunie gesteund. Balemans is niet tegen een uitbreiding van de leerplicht maar, zo zegt hij: ,,De minister kan beter die motie uitvoeren, dan is ze er al.'' Van der Hoeven verzet zich tot nu toe tegen dit voorstel, omdat maatregelen per probleemgroep volgens haar beter werken.

Rectificatie

In het bericht Minister: leerplicht verlengen tot 17 jaar staat dat de volledige leerplicht, nu voor leerlingen tot en met zestien jaar, moet worden verlengd tot zeventien jaar. Bedoeld was: tot en met zeventien jaar.