Mijneveger

Als marineofficier was ik in mijn jonge jaren commandant van een mijnenveger, een klein schip met een bemanning van zo'n veertig man. Als ik thuis was, vertelde ik over de belevenissen van schip en bemanning en vooral mijn jongste dochter – inmiddels vier – was altijd vol belangstelling.

Op een zomerse zondagmiddag rijden we over het marinehaventerrein in Den Helder om naar de schepen, waaronder mijnenvegers, te kijken, en ook om te genieten van het uitzicht op de Waddenzee.

Mijn jongste dochter vindt dat het wel wat lang duurt voordat het schip van haar vader aan bod komt. Een beetje ongeduldig vraagt ze: ,,Waar is nou jouneveger?''

Bijdragen van lezers zijn welkom via www.nrc.nl/ik

    • G.M.W. Acda