Lagere bijdrage voor Betuwelijn

De overheid moet de eerste drie jaren 35 miljoen euro bijdragen in de exploitatie van de Betuwelijn. Dat blijkt uit een voorstel dat de samenwerkende exploitanten van de nieuwe goederenlijn aan minister Peijs (Verkeer, CDA) hebben gestuurd.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt Peijs dat de nieuwe opzet ,,een aanzienlijke verbetering is'' ten opzichte van het voorstel uit 2004. De bijdrage die de exploitanten toen vroegen kwam neer op 64 miljoen euro. De Tweede Kamer voelde daar niks voor en gaf de minister opdracht om met een beter voorstel te komen. Morgen bespreekt de Tweede Kamercommissie voor Verkeer de berekening.

De minister is ook ingenomen met de uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven in de exploitatie. Aanvankelijk ging het alleen om het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail, maar daar zijn het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Towrail bijgekomen. De minister geeft deze combinatie een vergunning voor de eerste drie jaar, daarna zal de exploitatie worden aanbesteed. Tegelijk kondigt ze aan dat ,,een derde partij'' zich heeft gemeld voor ,,de gehele exploitatie van de Betuwelijn''.

Eerder deze maand tekenden railgoederenvervoerders verzet aan tegen de hoge kosten die de Betuwelijn met zich meebrengt. ACTS, ERS en Rail4Chem dreigen de spoorlijn na opening in januari 2007 links te laten liggen, zeiden ze enkele weken geleden. De grootste railvervoerder van Nederland, Railion, liet eerder dit jaar al weten bezwaren te hebben tegen het gebruik van de Betuweroute.

Peijs vindt dat het voorstel op andere onderdelen moet worden verbeterd. Zo is niet duidelijk hoe groot de risico's zijn bij de exploitatie en welke partij die gaat dragen. De minister van Verkeer & Waterstaat schrijft verder dat het voorstel ,,bemoedigende signalen uit de markt bevat''.