India kiest zijde VS inzake `Iran'

De recent aangehaalde banden tussen India en Iran staan al weer onder druk, nadat India zaterdag instemde met de IAEA-resolutie tegen Iran.

Nee, India is geen vazalstaat van de Verenigde Staten. En nee, de relatie met Teheran is niet in gevaar. New Delhi neemt beslissingen op basis van eigen, onafhankelijke afwegingen. In eigen land moest de regering in New Delhi zich gisteren in bochten wringen om uit te leggen waarom zij zaterdag voor de resolutie van het internationale atoomagentschap IAEA had gestemd.

Op basis van deze resolutie kan het Iraanse atoomprogramma – er zijn verdenkingen dat Iran aan een kernbom werkt – worden doorverwezen naar de VN-Veiligheidsraad, een actie die door Teheran meteen als onacceptabel werd bestempeld. Mocht het tot doorverwijzing komen, dan kan de Veiligheidsraad besluiten tot sancties tegen Iran. In een reactie dreigde Iran vandaag de verrijking van uranium te hervatten als de resolutie niet wordt ingetrokken. Ook dreigde het de economische banden met voorstemmers te ,,heroverwegen''.

De linkse partijen in India, in het bijzonder de communistische, zijn ervan overtuigd dat India is gezwicht voor de druk van Washington, een van de grote voorstanders van de resolutie.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft India willen voorkomen dat de zaak meteen aan de Veiligheidsraad werd voorgelegd en heeft het daarvoor succesvol gelobbyd bij Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, de iniatiefnemers van de resolutie. Zodoende zou volgens het ministerie tijd zijn gewonnen om alsnog tot een diplomatieke oplossing te komen. En dat was de doelstelling van Delhi. Toen duidelijk werd dat het Iraanse dossier niet direct naar de Veiligheidsraad werd doorverwezen, kon Delhi vervolgens niet meer tegenstemmen of zich van stemming onthouden, zo luidde de officiële verklaring.

De VS zullen tevreden zijn. Het afgelopen jaar heeft hun vriendschap met India een nieuwe impuls gekregen, toen de Amerikaanse president Bush in juli samenwerking beloofde bij de ontwikkeling van India's civiele nucleaire programma. Daarmee ging een oude wens van India in vervulling. Bovendien heeft India zich sinds 2001 een trouwe partner getoond in de Amerikaanse strijd tegen terrorisme.

In 1998 kreeg India nog Amerikaanse sancties voor de kiezen nadat het onverwachts kernproeven had uitgevoerd. Anders dan Iran weigert India het non-proliferatieverdrag (NVP) te ondertekenen, in het verleden reden voor de VS om geen nucleaire samenwerking aan te gaan. Overigens staat India wel inspecties van zijn civiele kerncentrales door het IAEA toe.

Voor India is atoomenergie van groot belang om aan de toekomstige energiebehoefte ten gevolge van de aanhoudende economische groei te kunnen voldoen. Als Delhi tegen de IAEA-resolutie had gestemd, was daarmee volgens politiek analisten de nucleaire overeenkomst met VS naar alle waarschijnlijkheid op losse schroeven komen te staan. Canada maakte gisteren eveneens bekend weer met India te willen samenwerken op het gebied van kernenergie en zijn sancties op te heffen; een beloning voor India's stem.

De vraag is nu wat er van Irans dreigementen terecht zal komen. India heeft dit jaar niet alleen met de VS, maar ook met Iran de banden verstevigd. De voormalige buurlanden – sinds 1947 gescheiden door het ontstaan van Pakistan – werken aan een ambitieus pijpleidingsproject ter waarde van ruim 7 miljard dollar. New Delhi wil via deze pijpleiding goedkoop gas uit Iran importeren. Is de pijpleiding nu in gevaar gebracht door India's houding? Vooralsnog heeft Iran slechts gezegd ,,zeer verbaasd te zijn'' over India's stemgedrag.

    • Philip de Wit