Herziening als panacee voor fouten door OM 2

Om problemen die naar boven gekomen zijn in de zaak van de Schiedammer parkmoord in de toekomst te voorkomen, lijkt het dringend nodig om het Forensisch Laboratorium los te koppelen van het ministerie van Justitie. Alleen hierdoor zou volkomen onafhankelijkheid van het NFI gewaarborgd kunnen worden.

Hoewel het vanzelfsprekend totaal verschillende instellingen zijn, zou ik toch een vergelijking willen maken met de laboratoria voor Pathologisch-Anatomisch Onderzoek, zoals die in Nederland in de gezondheidszorg volkomen onafhankelijk functioneren van de ziekenhuizen, waar artsen-specialisten werken, die organisch materiaal van patiënten, verkregen door proefexcisies, operaties en obducties voor onderzoek aanbieden.

Wanneer men de oplossing van een volkomen onafhankelijk NFI zou kiezen, zou het eventueel oprichten van een tweede NFI voor contra-expertise niet nodig zijn. Een onafhankelijk NFI nieuwe stijl zou het resultaat van het onderzoek van door het OM aangeboden materiaal direct aan de rechter kunnen presenteren, waar het OM via het strafdossier net als de verdediging met dit resultaat zou worden geconfronteerd. Op deze wijze zou het OM geen directe bemoeienis kunnen hebben met het onderzoek zelf.

    • H.J. Döll