`Geheim raadkamer onterecht gebruikt'

De rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag hebben onvoldoende publieke verantwoording afgelegd over hun handelen in de zaak van de Schiedamse parkmoord. Het argument dat het geheim van de raadkamer niet mocht worden geschonden, is in deze zaak, waarbij een onschuldige voor moord veroordeeld werd, onvoldoende.

Dat schrijft G.J.M Corstens, raadsheer bij de Hoge Raad, in het jongste nummer van het Nederlands Juristenblad. ,,Meer openheid en helderheid zouden hebben bijgedragen aan een sneller herstel van het vertrouwen in politie en justitie'', aldus Corstens.

Het geheim van de raadkamer behelst volgens Corstens terecht het vertrouwelijk houden van interne onenigheid in de besluitvorming. ,,Maar staat dat geheim er werkelijk aan in de weg dat in een zaak als de onderhavige de opvatting van de meerderheid [...] en de nadere ondersteuning daarvan naar buiten wordt gebracht?''

Volgens Corstens blijkt uit de evaluaties van het openbaar ministerie dat er door de politie en het openbaar ministerie `grove fouten' zijn gemaakt. Dat geldt volgens Corstens voor de gebruikte verhoortechnieken en ,,de onprofessionele opstelling van vertegenwoordigers van het openbaar ministerie''.

Overigens gaat de Hoge Raad een parket aanwijzen dat de aangifte in behandeling neemt tegen de officier van justitie en de advocaat-generaal die deze zaak behandeld hebben. De ten onrechte veroordeelde Cees B. heeft eerder deze maand aangifte gedaan tegen deze OM-medewerkers wegens het opzettelijk achterhouden van bewijsmateriaal. Omdat de aangifte is gedaan bij justitie in Den Haag, heeft het college van procureurs-generaal de Hoge Raad verzocht om een ander parket voor verdere behandeling van de aangifte aan te wijzen. De betrokken advocaat-generaal is verbonden aan het parket in Den Haag.

Volgens B.'s advocaat, G. Spong, hebben de officier van justitie en de advocaat-generaal opzettelijk procesinformatie achtergehouden. Dat blijkt volgens Spong uit de evaluaties, maar ook uit door Donner vrijgegeven gespreksverslagen van het onderzoeksteam dat de Schiedamse parkmoord indertijd onderzocht.