De ozb dient geheel te worden afgeschaft

Volgens professor Priemus is de onroerendzaakbelasting (ozb) waardevol en moet derhalve niet worden afgeschaft (Opiniepagina, 6 september). Hier is sprake van een hardnekkig misverstand. De ozb is niet onmisbaar en bovendien een belasting met een weinig sympathieke grondslag.

Priemus stelt: als de ozb wordt afgeschaft, verdwijnt een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron.

Echter, er is een veel betere mogelijk, namelijk in de vorm van opcenten op de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting vormt al jaren een geaccepteerde grondslag, namelijk meer belasting te betalen bij een hoog en minder bij een laag inkomen.

Volgens Priemus heeft de ozb zich ontwikkeld tot een robuust, goed functionerend orgaan.

Steeds dient het onroerend goed hernieuwd te worden getaxeerd. Taxeren is mensenwerk. Vreemde wijzigingen genereren telkenmale de nodige bezwaren. Elke keer weer aanzienlijke perceptiekosten (vandaag liep er een taxateur door mijn straat de huizen te fotograferen). Als men kiest voor opcenten op de inkomstenbelasting, kost het slechts één raadsbesluit per jaar.

Ook stelt hij dat de waardebepaling belangrijke informatie is voor tal van beleidsterreinen. Dat is een oneigenlijk element. We gaan niet een ongewenste belasting instandhouden, omdat het zo gemakkelijk is voor andere doeleinden.

Een ozb-verlaging leidt tot een evenredige stijging van de vastgoedprijs, meent Priemus. Ja, volgens de lesboekjes. Ik heb het gevoel dat de consument de inmiddels erg hoge prijzen voor woningen betaalt, omdat het gezinsinkomen de hoogte van de rente en aflossing toestaat bij de huidige gespannen markt.

    • Ir. A.A. Dees
    • Voorzitter Rekenkamers Franekeradeel