Brussel schrapt 68 wetsvoorstellen

De Europese Commissie zal 68 voorstellen voor regelgeving intrekken. Ze gaan onder andere over etikettering van voedingsmiddelen en rijverboden voor vrachtwagens in het weekeinde.

Het schrappen van regels moet de Europese Unie concurrerender maken. De Commissie wil ook aan burgers die zich sceptisch tonen over Europa duidelijk maken dat Brussel zich niet overal mee wil bemoeien.

Commissie-voorzitter José Manuel Barroso zei vanmiddag bij de presentatie van de schraplijst dat de EU zich moet concentreren op ,,vergroting van welvaart'' en ,,het maken van Europa tot een betere plek om te wonen en werken''.

Volgens eurocommissaris Günter Verheugen (Ondernemingen en Industrie), die in maart plannen voor betere regelgeving aankondigde, is het besluit van vanmiddag slechts een ,,eerste stap''. Het gaat nu nog alleen om Europese wetsvoorstellen die bij EU-ministerraden en het Europees Parlement in behandeling zijn. De Commissie wil zich ook buigen over vereenvoudiging en modernisering van de ruim 80.000 pagina's aan alle bestaande Europese regelgeving, het zogenoemde acquis communautaire. Zij wil hiervoor volgende maand een programma presenteren. De hele operatie is ook bedoeld om het vertrouwen van het Europese bestuur bij de burgers te herstellen.

Eerdere Europese Commissies hebben ook al geprobeerd de EU-regelgeving te verbeteren. Maar het is voor het eerst dat de regelgeving aan een specifieke `concurrentietest' is onderworpen, waarbij wordt nagegaan of regelgeving de concurrentiekracht van het bedrijfsleven aantast.

De Commissie heeft in totaal 183 initiatieven voor regelgeving bekeken, die dateren van voor 1 januari 2004. Hierbij ging het om zo'n 100 echte wetsvoorstellen, terwijl het voor de rest om internationale verplichtingen, technische aanpassingen, vereenvoudigingen of administratieve besluiten ging.

De 68 geschrapte voorstellen zijn volgens de Commissie strijdig met de `Lissabon-doelsteling' voor meer concurrentiekracht, achterhaald, of geblokkeerd in de parlementaire behandeling. Europese vakbonden hebben al gewaarschuwd voor een te vergaande deregulering, omdat daarmee het sociaal beleid gevaar zou lopen. Ook milieu-organisaties zijn kritisch.

In het Europees Parlement is vooralsnog afwachtend gereageerd op het initiatief van de Commissie. In een aantal gevallen gaat het om regels die in de parlementaire procedure in een vergevorderd stadium verkeren. Het wordt de Commissie dan ook kwalijk genomen dat het Parlement niet van het begin af aan is betrokken bij de saneringsoperatie.

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is vanmorgen opnieuw onder vuur komen te liggen van het Europees Parlement. De politieke leiders van alle grote fracties verwijten hem passiviteit inzake de Europese Grondwet.

STRAATSBURG: pagina 5