Bijna niemand kent de levensloopregeling

Nederland is nog niet klaar voor de levensloopregeling. Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet wat de regeling inhoudt of heeft er zelfs nog nooit van gehoord. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau TNS NIPO in opdracht van verzekeraar Zwitserleven.

Ook van de pensioenontwikkelingen in het algemeen en van de eigen pensioensituatie is de meerderheid van de werknemers niet goed op de hoogte.

Duizend Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar werden getest op hun kennis van pensioenen in het algemeen en van de levensloopregeling die op 1 januari 2006 van kracht wordt. Werknemers kunnen in deze fiscaal gunstige spaarmogelijkheid jaarlijks maximaal 12 procent van hun bruto salaris sparen, tot een maximum van 210 procent, en het tegoed opnemen in de vorm van verlof.

Ruim een kwart van de Nederlanders, 27 procent, heeft nog nooit van de levensloopregeling gehoord. Bijna de helft heeft er wel eens van gehoord, maar weet niet wat de regeling inhoudt. En van degenen die het wel ongeveer zeggen te weten (24 procent), is de helft niet in staat de inhoud in twee zinnen te beschrijven. De meerderheid van de werkende bevolking (67 procent) zegt dan ook over onvoldoende informatie te beschikken om te kunnen beslissen of men wel of niet aan de regeling meedoet.

Ook weten veel werknemers niet wat voor ouderdomspensioen zij hebben. Driekwart van de werkenden boven de 26 jaar heeft een bedrijfspensioenregeling, maar bijna de helft weet niet of het om een middelloon-, eindloon- of andere soort regeling gaat. Bijna tweederde van de werkende bevolking weet bovendien niet hoeveel pensioen men per maand krijgt als men stopt met werken. Slechts een kwart weet wat de hoogte is van de AOW.