Begrotingstekort naar 2,7 procent

De begrotingstekorten van de twaalf eurolanden zijn vorig jaar gemiddeld gedaald tot 2,7 procent van het bruto nationaal product (bnp), de totale inkomsten van een land. In 2003 bedroeg dit gemiddelde nog 3,0 procent. Voor alle 25 EU-lidstaten gezamenlijk daalde het tekort van 3,0 procent tot 2,6 procent. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het statistisch bureau Eurostat. Nederland had over 2004 een tekort van 2,1 procent. De staatsschulden in de eurozone liepen gemiddeld op van 70,4 procent in 2003 tot 70,8 procent van het bruto nationaal produkt in 2004.