Schuldplan armste landen

Het plan voor de kwijtschelding van schulden van de allerarmste landen, is dit weekeinde in een aangescherpte versie aanvaard door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. De schulden van de armste landen aan het IMF, Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank zullen worden kwijtgescholden zonder dat dit ten koste gaat van de slagkracht van deze instellingen.

Onder druk van landen, waaronder vooral Nederland, zullen ministers van Financiën van de zeven grootste industrielanden (G7) hun handtekening zetten onder een unieke brief aan Wereldbankpresident Paul Wolfowitz waarin dit wordt toegezegd. Daarmee is het schuldenplan waartoe in juni in Londen werd besloten en waarbij aan 18 landen 40 miljard dollar aan schulden wordt kwijtgescholden, deels van zijn vrijblijvendheid ontdaan. Er is echter geen gegarantie dat de kosten van de kwijtschelding niet worden gefinancierd uit de bestaande budgetten voor ontwikkelingssamenwerking van de betrokken donorlanden.

De ministers Zalm (Financiën, VVD) en Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) toonden zich na afloop tevreden over het resultaat. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam, waarbij in Nederland de Novib is aangesloten, had evenwel kritiek op de Nederlandse weerbarstigheid, omdat werd gevreesd dat het plan door het Nederlandse verzet niet zou worden aangenomen. Zalm meent dat Nederland het werk doet dat onder meer Oxfam had laten liggen.